Lidmaatschap Voorwaarde

Aan het lidmaatschap zijn geen bijzondere voorwaarden verbonden anders dan dat het bestuur zich het recht voorbehoudt, om niet nader te specificeren redenen, kandidaten het lidmaatschap te ontzeggen. Dit alles met het oog op een congruente samenstelling van het ledenbestand en op een langdurige samenwerking tussen leden en club.

Bent u Geïnteresseerd of heeft u vragen? vul dan het formulier in.

Contributie Overzicht

De contributie voor CCA leden bedraagt voor het seizoen 2012:

Senioren                                          € 450

Junioren tot 18 jaar                         € 150

Graag de betreffende contributie overmaken op:

Rekeningnummer: 125.70.62
t.n.v. Cricket Club Arnhem CCA

Vermeld ook je naam in de omschrijving.